IMG_0354

Базилика на епископ Йоан

Архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. Базиликата е разположена “ин сито” в сградата на Археологическия музей. Има великолепни подови мозайки, част от които са с изображение на риби и птици а в центъра на притвора й се намира уникален за страната мозаечен строителен надпис (края на V – началото на VІ в.) с ценни сведения за базиликата, че е построена от епископ Йоан. Открита е през 1960 г. и е частично проучена.

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>