sv.nikola_1

Митрополитска църква „Св. Никола“

Църквата е паметник на културата с национално значение. Построена е в началото на ХIII в. като митрополитска църква от севаст Владимир върху основите на тракийско светилище. Днес църквата е запазена само източната стена и няколко елементи от интериора. Върху руините на църквата още личат стенописите с изключително висока художествена стойност. Част от тях се съхраняват в Софийския археологически музей