SAM_1104-627x290

Национален парк “Пирин”

Национален парк “Пирин” е създаден през 1962 г. и обхваща над 40 000 хектара вековни гори, мраморни върхове-гиганти, изумрудни езера, бистри реки и бели еделвайси, които са естествен пейзаж и среда за обитаване на много животни – диви кози и котки, сърни, мечки, вълци и др. НП “Пирин” е част от програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

31% от територията на парка се намират в община Сандански и са обособени в два паркови района – Каменица и Трите реки.

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>