Фолклор в град Сандански

folklor-v-sandanski-627x290

Местното население на община Сандански е запазило и съхранило традиционните за региона фолклор и етнография, като те са останали част от бита на хората, предавайки се от поколение на поколение. Свидетелство за това е големият брой формации и фолклорни групи, развиващи дейност в местните читалища и организации.

Фолклорът и етнографията в този регион има своите уникални качества. Характерни за региона са пиринските песни, изпълнявани двугласно, и Македонското хоро в размер 8/8 (бързо хоро). Широко разпространени музикални инструменти са гайдата, кеменето, тамбурата и сворчето. Типични са и зурната, съчетана с тъпан.

Местната традиция предполага дрехите и тъканите, необходими в бита, да се изработван в семейството. Българката е тъкала, шиела и везала сама нужните дрехи. Кошулите (ризите) са били ръчно бродирани, а саята (рокля) – изработена от дебел домашен шаяк, препасана с прегач (престилка), завършвала с пафти. Чорапите са били плетени и везани. Основните цветове за пиринската носия са червено и бяло.