joan predtecha

Църква “Свети Йоан Предтеча”

Намира се в северозападната част на град Мелник на десният бряг на Мелнишка река. Местното население я нарича “Свети Яни”.

Църквата е построена през XVIII-XIX век. Тя е паметник на културата с национално значение като част от културно-историческия резерват “Мелник”. Храмът е богато украсен с цветни стенописи. Колоните са изрисувани с цветни гирлянди и китки, има букети по иконостаса. Над темплото е изобразен шарен петел и кръжащи птици, а по владишкия трон гълъби и цветни пауни. Иконостасът и царските двери представляват изключителна художественна стойност. Уникална е и колекция от икони, част от които са били написани от зографи Лазар Аргиров и Яков Николай.

В този храм за разлика от другите има два реда балкони, един за жените и един за момите,а мъжете и момците стояли долу.

В момента църквата “Св. Йоан Предтеча” действа като гробищна църква на град Мелник.